Program dofinansowań „Czyste powietrze”

program czyste powietrze dotacje pompy ciepła oze

Uruchomienie programu:

Od 1 sierpnia bieżącego roku osoby fizyczne posiadające prawo własności oraz współwłaściciele budynków jednorodzinnych mogą w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska składać wnioski świadczące o chęci ich udziału w programie rządowym „Czyste powietrze”. Inicjatywa ma na celu poprawę i ochronę powietrza w Polsce i dotyczy przede wszystkim 33 miast, które znalazły się na sporządzonej przez Światową Organizację Zdrowia „czarnej liście” najbardziej zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi miast Unii Europejskiej.

Pierwsze kroki mające na celu likwidację zanieczyszczeń zostały przez rząd podjęte 22 maja, kiedy przyjęto projekt ustawy likwidujący akcyzę na gazy CNG (sprężony gaz ziemny) i LNG (skroplony gaz ziemny). Celem ustawy jest zwiększenie popularności tych gazów jako paliw silnikowych. Wiąże się to z jednym z głównych założeń programu „Czyste powietrze” – walką ze smogiem komunikacyjnym.

Fundusze, które przeznaczono na likwidację zanieczyszczeń i smogu w ramach programu wynoszą ponad 130 mld złotych. Zdecydowana większość z tej kwoty – około 103 mld – przewidziana jest na finansowanie termomodernizacji oraz wymiany i montażu źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych.

„Czyste powietrze” – dla kogo?

Z pomocy mogą skorzystać zarówno ci, którzy będą chcieli wymienić źródła ciepłe starej generacji na węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego czy pompy ciepła, jak i osoby, które zamierzają postawić nowy dom. W takim wypadku mogą oni ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu źródeł ciepła. Wsparcie może przybrać formę ulgi podatkowej lub dotacji uzależnionej od poziomu dochodów. Dzięki takiemu rozwiązaniu przeznaczone na termomdoernizację budynku wydatki będzie można odliczyć od dochodu.

Program rządowy „Czyste powietrze” zakłada, że odczuwalna i dająca się zmierzyć poprawa powietrza nastąpi w przeciągu 5-10 lat. Ministerstwo przewiduje również, że dzięki inicjatywie w ciągu 10-12 lat termomodernizacja zostanie przeprowadzona w 3-4 mln domów jednorodzinnych. Kampania przewiduje również działania, których celem jest uświadomienie społeczeństwa odnośnie problemu smogu i korzyści wynikających z programu „Czyste powietrze”. W tym celu przewidziano również kampanie informacyjne oraz szkolenia dla przyszłych beneficjentów.