Wymagania energetyczne budynków w 2021 r.

Analizując wymagania energetyczne dla budynków w ostatnich latach, bez trudu możemy zaobserwować coraz większe ograniczenia dotyczące dopuszczalnej ilości energii pierwotnej pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych. Obecnie obowiązujące przepisy, określane jako norma WT 2021, nie tylko jeszcze bardziej zaostrzają te wymogi, lecz nakładają ponadto na inwestorów obowiązek zapewnienia bardzo wysokiej efektywności energetycznej obiektu poprzez znaczne zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła przegród, czyli dachu, ścian, drzwi, okien oraz podłóg.

Norma zakłada również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szeroką skalę w nowych i modernizowanych budynkach. Innymi słowy – nowoczesne domy mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. A co za tym idzie, ekologiczne pompy ciepła, energooszczędne klimatyzatory, wydajne systemy rekuperacji i kotły grzewcze już teraz stały się praktycznie nieodzowne.

Bilans energetyczny budynku zbliżony do zera – jak spełnić ten wymóg?

Wprowadzane normy podyktowane są oczywiście troską o środowisko naturalne i już teraz możemy być pewni, że w w kolejnych latach będą jeszcze bardziej rygorystyczne. Dlatego właśnie optymalnym rozwiązaniem jest zaprojektowanie budynku w taki sposób, aby straty i zyski energii wzajemnie się równoważyły.

Pomogą nam w tym wysokosprawne pompy ciepła odzyskujące energię z powietrza lub z gruntu, zwłaszcza jeżeli w domu zainstalowana zostanie również rekuperacja. Rekuperatory pozwalają bowiem na odzysk ciepła z powietrza wywiewanego, a tym samym przyczyniają się oczywiście do zmniejszenia strat energii. Natomiast klimatyzacja i jak najwięcej urządzeń elektrycznych, w tym również pompa, powinno być zasilanych przy pomocy modułów fotowoltaicznych – możemy je wykorzystać także do zaopatrywania w energię kotłów produkujących c.w.u.

Czy instalacja pomp ciepła i wentylacji mechanicznej z rekuperacją wystarczy do spełniania aktualnych wymogów energetycznych?

Tego typu pompy i rekuperacja skutecznie obniżają zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną, lecz konieczne jest jeszcze zapewnienie doskonałej szczelności przegród (zwłaszcza okien), co przy dzisiejszym postępie technicznym nie jest już na szczęście problemem.

Duże znaczenie ma również lokalizacja budynku i inne uwarunkowania architektoniczne, które omówimy w dalszej części artykułu.

Jak już wspomnieliśmy, sama instalacja nowoczesnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika, czy połączenie klimatyzacja + rekuperacja, może okazać się niewystarczająca do spełnienia aktualnie obowiązujących wymogów podanych w normie WT 2021. W większości przypadków konieczne będzie jeszcze dostosowanie bryły architektonicznej budynku w taki sposób, aby zminimalizować straty energii. Jak to zrobić? Tego dowiedzą się Państwo już wkrótce!

Zalecenia architektoniczne, czyli jak powinien wyglądać dom niemal zeroenergetyczny

Kwestią fundamentalną jest tutaj oczywiście pozyskiwanie energii słonecznej. Dlatego właśnie dom należy zorientować na południe, najlepiej jeżeli po tej stronie zachowana zostanie otwarta przestrzeń (brak drzew, dodatkowych przybudówek, masywnych ogrodzeń itd.). Z tej strony polecamy zamontować przeszklenia wielkopowierzchniowe oddzielające dom od tarasu. Dzięki temu skutecznie zmniejszymy ilość nieodnawialnej energii pierwotnej potrzebnej do utrzymania odpowiedniej temperatury wewnątrz budynku, zwłaszcza jeżeli w domu zainstalowana zostanie wydajna pompa ciepła i klimatyzacja z rekuperacją.

Sama bryła energooszczędnego budynku powinna natomiast charakteryzować się niskim współczynnikiem kształtu i być możliwie jak najbardziej zwarta. Uzyskamy wówczas efektywny przesył ciepła, a pompa, klimatyzacja i rekuperacja będą działały wydajniej.

Dobra szczelność powietrzna i izolacyjność cieplna kluczem do sukcesu

Nawet najbardziej wydajny system rekuperacji i najnowocześniejsza pompa powietrzna na niewiele nam się jednak zdadzą, gdy mnóstwo ciepła będzie uciekało przez nieszczelne przegrody. Z tego względu koniecznie do budowy domu należy używać wyłącznie wysokiej jakości elementów nośnych o dobrych parametrach w zakresie izolacyjności cieplnej. Wybierając systemy okienne, warto z kolei zwrócić uwagę na ich współczynniki przenikania ciepła U – powinny być one możliwie jak najniższe.

Dobrym pomysłem jest również zastosowanie posadzek i ścian z materiałów o wysokiej akumulacyjności – ciepło pozyskiwane przez pompę z gruntu, powietrza lub wód gruntowych, czy też odzyskiwane przez system rekuperacyjny z klimatyzacji, będzie wówczas dłużej magazynowane w tego rodzaju masywnych elementach np. betonowych. Zalecamy również wykorzystanie folii uszczelniających, które pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć straty energetyczne budynku.