Wentylacja z rekuperacją

Prawidłowa wentylacja budynku jest bardzo ważna, dzięki niej można dostarczyć do wnętrza świeże, filtrowane powietrze, jednocześnie pozbywając się zużytego i zawierającego zbyt dużo CO2. Wentylacja z rekuperacją pozwala na wietrzenie bez konieczności otwierania okien i strat energii. W ten sposób można zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem budynku.

Co wchodzi w skład instalacji?

Rekuperator składa się z:

  • dwóch wentylatorów, jednego nawiewnego, drugiego wywiewnego.
  • wymiennika ciepła, wewnątrz którego powietrze z zewnątrz nagrzewa się od pochodzącego z wnętrza,
  • filtrów, zatrzymujących pył i zanieczyszczenia.

Możliwe jest sterowanie działaniem systemu. W tym celu ustala się prędkość obrotową wiatraków, co wpływa na wydajność całego systemu.

W budynkach, w których zamontowana jest instalacja tego typu, wyraźnie odczuwalny jest komfort klimatyczny. Dzięki temu przez cały czas ma się poczucie oddychania świeżym powietrzem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą wentylacji z rekuperacją.